Найдите ваш идеальный маршрут

Договор оферты

Публичная оферта

 

            Загальні положення
 
1.1. Ця публічна оферта є офіційною пропозицією ФОП «КРЕЧКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА» (фізична особа - підприємець за законодавством України, код ЄДРПОУ 2127718943, місцезнаходження: Закарпатська область, м. Ужгород, 88000, Станційна, 2, надалі - Агент), зробленою в порядку ст. 243, 633 ЦК України невизначеному колу осіб (надалі – Пасажири), укласти в якості агента перевізників, що здійснюють регулярні автомобільні пасажирські перевезення маршрутами загального користування у міжнародному, міжміському та приміському сполученні, договір перевезення (надалі – Договір) шляхом продажу квитків на перевезення пасажирів та багажних квитанцій дистанційним способом (з використанням офіційного веб-сайту Агента http://ticket-bus.travel/в мережі Інтернет, надалі Інтернет-сайт).
 
Предмет Оферти
 
2.1. Агент зобов’язується укласти від імені, в інтересах, під контролем та за рахунок перевізника договір перевезення Пасажира та/або (у разі необхідності) багажу автомобільним транспортом загального користування по міжнародному, міжміському або приміському маршруту загального користування шляхом продажу квитка на перевезення Пасажира та/або багажної квитанції (надалі – Замовлення), а Пасажир зобов’язується провести оплату за перевезення на умовах такого Договору.
2.2. На підставі цієї Оферти Пасажир, з метою укладення Договору, самостійно і добровільно :
обирає маршрут перевезення із запропонованих на Інтернет-сайті, рейс, бажану дату початку поїздки та необхідні додаткові послуги (із запропонованих);
формує Замовлення на Інтернет-сайті;
здійснює дистанційну оплату Замовлення;
отримує підтвердження укладення Договору для його пред’явлення при посадці в автобус / здачі багажу для перевезення.
 
Порядок оформления Замовлення
 
3.1. Враховуючи дистанційне укладення Договору, вважається, що Договір укладається Пасажиром, що має необхідний обсяг дієздатності та не має інших обмежень для укладення Договору.
3.2. Пасажир має право сформувати і оформити Замовлення на будь-яке перевезення, що є доступним на Інтернет-сайті. Вибір квитків, перегляд маршрутів, наявності вільних місць та їх вартості є безкоштовним для Пасажира (підстави для оплати виникають виключно у випадку укладення Договору Пасажиром, тобто придбання ним квитка / багажної квитанції).
3.3. Договір може укладатися Пасажиром як у відношенні себе особисто, так і для перевезення третіх осіб (в тому числі таких, що не досягли повноліття), без обмеження кількості квитків / багажних квитанцій (за умови наявності вільних місць).
3.4. Замовлення оформлюється шляхом дистанційного заповнення даних пошукової форми на Інтернет-сайті з подальшим натисканням кнопки «Пошук». Після цього діалогове вікно відображає (за наявності) перелік доступних рейсів за обраним Пасажиром маршрутом в обрану Пасажиром дату, із вказівкою місць відправлення та призначення (автостанції або автобусної зупинки), дат та часу відправлення та прибуття (за місцевим часом автостанції або автобусної зупинки), тривалості та маршруту поїздки (з можливістю перегляду детального маршруту), найменування перевізника, кількості вільних місць та вартості квитка / багажної квитанції. До завершення формування Замовлення Пасажир має технічну можливість обрати конкретне місце з-поміж вільних. Завершення формування Замовлення (крім міжнародних рейсів) відбувається шляхом натискання Пасажиром кнопки «Вибрати» праворуч у результатах пошуку. У випадку замовлення квитків на міжнародний рейс Пасажиру додатково пропонується внести в систему свої персональні дані (прізвище, ім’я, по-батькові та номер мобільного телефону, за наявності), після чого формування Замовлення завершується. Внесення Пасажиром своїх персональних даних означає повну і безвідкличну згоду Пасажира Агенту та перевізнику, з яким Пасажир укладає Договір, на збирання, зберігання, обробку, використання та інші дії з персональними даними у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних» та Регламенту (ЄС) 2016/679 (General Data Protection Regulation).Такі персональні дані також можуть бути передані третім особам у обсязі, випадках та з метою, що не суперечить вищевказаним нормативно-правовим актам.
Після завершення формування Замовлення відкривається нове діалогове вікно, в якому Пасажир має можливість повторно переглянути зроблене Замовлення, зробити додаткове Замовлення і або скасувати Замовлення, або оплатити його протягом 15 хвилин.
3.5. Моментом повного, остаточного і безумовного прийняття Пасажиром пропозиції Агента (акцептом) укласти дистанційним шляхом договір перевезення вважається факт оплати квитка / багажної квитанції на обране Пасажиром автомобільне перевезення на умовах цієї Оферти і по тарифах, вказаних на Інтернет-сайті Агента.
У випадку, якщо оплата не була проведена протягом 15 хвилин після натискання кнопки «Вибрати», Замовлення автоматично скасовується інформаційною системою Агента і відповідні місця в автобусі вважаються вільними та можуть бути негайно реалізовані іншим особам (тобто подальша наявність вільних місць у автобусі Агентом не гарантується).
 
Порядок оплати Замовлення
 
            4.1. Оплата Замовлення здійснюється безготівковим шляхом за допомогою платіжної системи LiqPayчи системи клієнт-банк «Приват24» (АТ КБ «Приватбанк», Україна).
            4.2. Оплата Замовлення здійснюється в національній валюті України.
            4.3. Комісії банку / платіжної системи сплачуються Пасажиром самостійно (понад вартість Замовлення, зазначену на Інтернет-сайті), в розмірі та на умовах, вказаних відповідно банком або платіжною системою, через яких здійснюється платіж.
            4.4. У випадку ненадходження на рахунок Агента коштів за Замовлення у строки, встановлені законодавством України для проведення безготівкових платежів, Агент залишає за собою право анулювати Замовлення.
 
Підтвердження укладення Договору
 
5.1. Після проведення оплати Замовлення Пасажир отримує у електронній формі квиток на перевезення та / або багажну квитанцію встановленого законодавством зразка.
Вказані документи повинні бути пред’явлені водію автобуса при посадці пасажирів / здачі багажу до перевезення у електронній або роздрукованій на папері формі, залежно від вимог перевізника. Про допустимі форми підтвердження (електронну або паперову) Пасажир повідомляється електронним способом одночасно з отриманням квитка / багажної квитанції.
 
Порядок повернення квитків
 
6.1. Для повернення квитка Пасажиру у строки, передбачені Правилами надання послуг автомобільного пасажирського транспорту (затверджені постановою КМ України №176 від 18.02.97 р.), необхідно заповнити, підписати, відскануватиі надіслати Агенту електронною поштою за адресою ticket.bus.travel@gmail.comстандартну форму (надалі – Заява), зразок якої можна завантажити на Інтернет-сайті у розділі «Повернення квитків».
Заяви на повернення квитків фіксуються з 730 до 1930за київським часом щодня.
Всі поля Заяви підлягають обов'язковому заповненню. Інформація повинна бути повною, відповідати дійсності та бути актуальною на момент заповнення Заяви. Без своєчасно надісланої та належним чином заповненої Заяви, а також у випадку надсилання Заяви з недостатньою, нечитабельноюабо недостовірною інформацією квиток не підлягає анулюванню, а кошти поверненню.
6.2. При поверненні квитка з Пасажира можуть утримуватися кошти у випадках та розмірах, передбачених застосовуваним до договору перевезення національним правом та умовами договору перевезення, зазначеними перевізником. Сума утримання за зверненням Пасажира до кол-центру Агента (за тел. +38 (050) 370-70-99) повідомляється йому усно. У випадку незгоди Пасажира з розміром суми утримання при поверненні квитка претензії регулюються Пасажиром безпосередньо з перевізником, без участі Агента.
Повернення коштів (сплата банківських комісій) відбувається за рахунок Пасажира.
6.3. Грошові кошти за повернуті квиток / багажну квитанцію підлягають поверненню особі, яка їх сплачувала, на банківський рахунок, з якого проводилася оплата, протягом 30 календарних днів з момента надсилання Агенту Заяви. Кошти можуть бути повернуті як Агентом, так і безпосередньо перевізником, на рейс якого придбавався квиток. У випадку зміни банківських реквізитів Пасажира до моменту подання Заявитаке повернення відбувається протягом 30 календарних днів з моменту надсилання Агенту належним чином оформленої Заяви та достатніх доказів нових банківських реквізитів Пасажира (з обов’язковим проведенням процедури його ідентифікації).
 
Права та обов’язки сторін
 
            7.1. Агент має право :
анулювати квиток / багажну квитанцію без санкцій для себе чи перевізника у випадку, якщо кошти за них не надійшли від Пасажира у строки, встановлені законодавством України для банківського переказу;
ввести додаткову верифікацію права Пасажира на укладення Договору (у разі потреби);
відмовляти в укладенні Договору особам, до яких у встановленому порядку застосовані національні або міжнародні санкції;
інші права у відповідності до законодавства України.
            7.2. Агент зобов’язаний :
надавати можливість укладення Договору всім особам, які до нього звертаються, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;
знищити отримані у зв’язку з цією Офертою персональні дані Пасажира та інших осіб, для яких придбавалися квитки, після завершення строку їх зберігання, передбаченого законодавством про захист персональних даних;
інші обов’язки у відповідності до законодавства України.
            7.3. Пасажир має право :
повернути квиток / багажну квитанцію при відмові від перевезення у випадках та за процедурою, передбачених цією Офертою та чинним законодавством;
пред’являти через Агента претензії перевізнику щодо неналежного виконання останнім умов Договору;
інші права у відповідності до законодавства України.
            7.4. Пасажир зобов’язаний :
своєчасно і у повному обсязі сплатити вартість квитка / багажної квитанції;
не розголошувати третім особам промокоди, дані облікових записів та інші відомості, що можуть бути несанкціоновано використані сторонніми особами при використанні Інтернет-сайту;
не використовувати Інтернет-сайт для перепродажу квитків без згоди Агента;
інші обов’язки у відповідності до законодавства України.
            Відповідальність сторін, розгляд спорів, застосовуване право
 
8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання (неналежне виконання) умов Договору в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
8.2. У випадку настання обставин нездоланної сили (форс-мажор) сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов Договору. Під обставинами нездоланної сили сторони розуміють події, що мають надзвичайний та непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають належному виконанню умов Договору і які або наслідки яких сторони не могли попередити розумними способами.         
8.3. Відповідальність за наявність у особи права на перевезення (досягнення необхідного віку чи обсягу дієздатності для самостійної поїздки, наявність візових та інших документів, стан здоров’я, відсутність стану сп’яніння, відсутність інших обмежень для поїздки тощо) несе Пасажир.
Відповідальність за безпідставну відмову від перевезення Пасажира несе безпосередньо перевізник, щодо рейсу якого Агентом укладено Договір з Пасажиром.
8.4. Відповідальність за збереження платіжних даних несуть Пасажир та платіжна система / банк, за допомогою яких проводиться платіж.
Пасажир також несе всі ризики, спричинені несанкціонованим стороннім доступом до його комп'ютера / іншого пристрою, за допомогою якого сформоване Замовлення, розголошення власних мережевих ідентифікаторів, а також промокодів на знижки вартості квитків, використання бонусів сторонніми особами тощо.
8.5. Спори, що виникають у зв'язку з даною Офертою та укладеними згідно неї Договорами, розглядаються в судовому порядку, за встановленою законом підсудністю.
8.6. До відносин, що виникають з цієї Оферти або у зв’язку з нею, застосовується матеріальне право України. До відносин, що виникають з Договору або у зв’язку з ним, застосовується матеріальне право країни, де зареєстроване офіційне місцезнаходження  перевізника.
 
Строк дії оферти
 
9.1. Ця Оферта діє з « 01 » жовтня 2019 р.та до її відклику Агентом, тобто на весь час функціонування системи продажу квитків на Інтернет-сайті Агента.
9.2. Агент вправі в односторонньому порядку вносити зміни до цієї Оферти, які мають бути оприлюднені на Інтернет-сайті не пізніше моменту набрання ними чинності. Такі зміни застосовуються виключно щодо Договорів, укладених після набрання чинності відповідними змінами до Оферти.

 

Ошибка

Ок
Отмена
Ок